Danielle Lemaire 

9 mei | 17 jun 2013

Het engelse woord recipients kun je vertalen als ontvangers. Het heeft hier niet de betekenis dat je iets tastbaars ontvangt, maar meer dat de ontvanger iets opvangt dat uitgezonden wordt. De mensen in de tekeningen van Danielle Lemaire zijn recipients. Zij lijken een antenne te hebben voor onzichtbare, bovennatuurlijke, dingen die niet door iedereen opgemerkt worden. Het zijn vreemde en suggestieve beelden.

De tekeningen in de Zeeheldenbuurt zijn gemaakt met zwart contépotlood. Ze zijn contrastrijk, doorwerkt en gemaakt met veel aandacht voor bijzondere details als haren en kleding. Vier van de zes tekeningen maakte Danielle tijdens een verblijf van twee maanden in China.

www.iae.nl/users/jada
pdf uitnodiging
www.oawe.nl