Marie Luc Grall

15 feb | 29 mrt 2018

Anatomie van het menselijk lichaam, natuur en woorden bieden mij vormen die bij het werken mijn uitgangspunt zijn. Ik streef niet naar het letterlijk verbeelden van het menselijk lichaam of de natuur; ik ontleen er alleen houvast aan.
De ervaring van een ‘présence au monde’ in zijn meest basale betekenis probeer ik weer te geven.
Tijdens het teken- en schilderproces, via het materiaal, de vormen en het handschrift, tracht ik het beeld als representatie van de zichtbare wereld in het nauw te drijven. Wat blijft zijn sporen van een zoektocht, dragers van iets wat zich alleen via deze beeldtaal kan uiten.

Kunsttraject-etalages
Van Boetzelaerstraat 80 en 92
Van Hogendorpstraat 205

uitnodiging