Jolijn de Wolf, Margreet Kramer en Markus Nilling

Vanaf 8 jan 2017

‘De vrouw van Lot’ van Jolijn de Wolf is een persoonlijke interpretatie van dit Bijbelverhaal. De vrouw van Lot veranderde toen zij omkeek bij haar vlucht uit de stad Sodom in een zoutpilaar. Het filmpje toont een vrouw -of is het een standbeeld? – in een prachtig groen tropisch landschap. Jolijn de Wolf laat de vrouw van Lot ontsnappen uit haar verstarring om aan het einde van het filmpje monter uit het beeld te stappen.

‘De Kus’. In deze eenvoudige en poëtische film van Margreet Kramer is een close-up van de onderste helft van een gezicht en twee handen te zien. De lippen van de vrouw tuiten zich tot een kus, die in de richting van de toeschouwer geblazen wordt.

‘Glück auf’ is de uitroep waarmee Duitse mijnwerkers elkaar begroeten. De groet drukt werklust en kameraadschap uit. In het gelijknamige filmpje van Markus Nilling zijn twee silhouetten van mannen te zien die samen koffie drinken en aan het werk gaan, maar het filmpje neemt een absurde wending.

uitnodiging