Marieke Warmelink

19 jan tot 15 mrt 2014

Mediabeelden als een nieuwsflits op de televisie, een internetfoto van biddende mensen of een krantenfoto van machtige managers. Het zijn het soort beelden waar schilder Marieke Warmelink mee werkt. Het is niet zo dat ze die beelden perfect naschildert. Dat zou te makkelijk zijn. Zij neemt juist afstand van het geijkte karakter van de foto's en filmbeelden waar wij voortdurend naar kijken. Door eerst collages van de gevonden beelden te maken en de voorstelling vervolgens ondersteboven te schilderen krijgen haar schilderijen juist een opzettelijk onhandige en naïeve kwaliteit: Marieke Warmelink koestert de imperfectie van haar schilderijen. In dat imperfecte schuilt het menselijke en aangrijpende van haar werk: het toont niet hoe de mensen gezien willen worden, maar iets van hoe ze zijn.

 

pdf uitnodiging
www.mariekewarmelink.com