Judith Quax

20 sept | 12 okt 2013

Sinds 2007 onderzoekt en fotografeert Judith Quax het fenomeen van migratie van West Afrika naar Europa.
Ze fotografeerde de lege kamers van migranten in zowel West Afrika als Europa. Ze focust op de afwezigheid van de migranten, in de intimiteit van hun kamers. Het perspectief is dat van de migrant: wat zij achter zich lieten en wat ze creëren op de nieuwe woonplek.
Het werk van Judith Quax ontstaat vanuit een fascinatie voor het concept van identiteit en hoe identiteit zich voortdurend ontwikkelt. Hoe passen mensen zich aan hun nomadische en transnationale levens aan? Hoe verhouden zij zich tot hun veranderende omgeving? Hoe gaan zij om met de spanning tussen herinneringen aan vroeger en de realiteit van een nieuw leven in een ander land?

pdf uitnodiging