Etalages Zeeheldenbuurt 2017
Curator Frans van Tartwijk organiseert onderstaande exposities in etalages in de Zeeheldenbuurt.
Stadsdeel Westerpark en Woningbouwvereniging Eigen Haard maakten deze exposities mogelijk.

 

 

 

   

Seen that, been there , read that...
Witte Wartena
29 januari tot 27 maart 2017

Openings rondleiding: zondag 29 januari om 15.30 uur.
Verzamelen bij de Kunsttafel op het Zoutkeetsplein.
Ontvangst met warme chocolademelk!

De uit Amsterdam afkomstige tekenaar Witte Wartena is overal en nergens thuis: in Tokyo, Edinburgh, Berlijn, Amsterdam,
Rotterdam of New York.
In een droge, aan strips ontleende stijl, tekent hij een
eindeloze opsomming van gebeurtenissen en beelden uit het leven van Witte Wartena. Hijzelf lijkt er niet zo veel toe
te doen; hij blijft meestal buiten beeld.
Het is alsof we door de ogen van Witte meekijken. Zo zien we de kunstenaarsvrienden van Witte op de vele galerieopeningen
die hij bezoekt, het bureaublad van zijn computer of de boeken die hij leest. Alles is getekend en ieder detail telt.
Alles is interessant en alles is even belangrijk.


uitnodiging