Kunsttraject

Stichting Kunsttraject is een kunstenaarsinitiatief in Amsterdam, stadsdeel West. Kunsttraject verzorgt tentoonstellingen in etalages in de Staatsliedenbuurt
en in de Zeeheldenbuurt. Daarnaast organiseert Kunsttraject projecten op het gebied van beeldende kunst, voornamelijk in stadsdeel West.

Agenda Kunsttraject

Etalages Staatsliedenbuurt
Maskerade
Maskers in kunst en de kunst van het masker
8 september | 10 november 2017
Rondleiding: Maskerade wordt op vrijdag 8 september om 19.30 uur geopend met een rondleiding langs de etalages. Verzamelen op het Van Limburg Stirumplein. Toegang gratis.

Etalages Zeeheldenbuurt
Iteration Drawings
Bob Waardenburg
19 april t/m 12 juni 2017
zondag 21 mei om 15.30 uur. Verzamelen bij de Kunsttafel op het Zoutkeetsplein.
Lopende projecten Kunsttraject
Waterworks Annette Palstra vanaf 2010
Showcase Kunsttraject, Colette Sloots, vanaf 2010
Houthaven in transition, vanaf 2011
iKetelhuis, in samenwerking met Het Ketelhuis, vanaf 2011

Agenda Kunstenaars
De kunstenaars die verbonden zijn aan Kunsttraject zijn niet alleen actief binnen Kunsttraject; ook elders in Amsterdam en daarbuiten nemen ze deel aan tentoonstellingen en organiseren ze projecten.
Hier een recent overzicht van hun activiteiten.

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP

 

 

Kunsttraject