Kunsttraject

Stichting Kunsttraject is een kunstenaarsinitiatief in Amsterdam, stadsdeel West. Kunsttraject verzorgt tentoonstellingen in etalages in de Staatsliedenbuurt
en in de Zeeheldenbuurt. Daarnaast organiseert Kunsttraject projecten op het gebied van beeldende kunst, voornamelijk in stadsdeel West.

Agenda Kunsttraject

Etalages Staatsliedenbuurt
Papieren Monument
Domenique Himmelsbach de Vries
31 maart tot 12 mei 2017
Opening en rondleiding: vrijdag 31 maart, 17.30 uur het Van Limburg Stirumplein

Etalages Zeeheldenbuurt
Seen that, been there , read that...
Witte Wartena
29 januari tot 27 maart 2017
Openingsrondleiding: zondag 29 januari om 15.30 uur
bij de Kunsttafel op het Zoutkeetsplein.
Lopende projecten Kunsttraject
Waterworks Annette Palstra vanaf 2010
Showcase Kunsttraject, Colette Sloots, vanaf 2010
Houthaven in transition, vanaf 2011
iKetelhuis, in samenwerking met Het Ketelhuis, vanaf 2011

Agenda Kunstenaars
De kunstenaars die verbonden zijn aan Kunsttraject zijn niet alleen actief binnen Kunsttraject; ook elders in Amsterdam en daarbuiten nemen ze deel aan tentoonstellingen en organiseren ze projecten.
Hier een recent overzicht van hun activiteiten.

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP

 

 

Kunsttraject